Geografische info

Adres Salieweg
Gemeente 8520 Kuurne

Omschrijving

Kuurne - Salieweg
KUURNE: TOEKOMSTGERICHT WOONPROJECT

Kuurne ligt aan de Leie, en is morfologisch sterk vergroeid met de stad Kortrijk. De gemeente telt ruim 13.000 inwoners.

De verkaveling ‘Kuurne – Seizoenswijk’ is een vernieuwend en toekomstgericht woonproject nabijhet centrum van Kuurne. Naast de wooneenheden en bouwgronden biedt ‘Kuurne – Seizoenswijk’ plaats voor 3 appartementsblokken van telkens 12 ruime appartementen.
Eén daarvan is:
RESIDENTIE SALIE (10A)